Ali je kriza lahko priložnost in ali so rešitve mogoče znotraj veljavnega neoliberalist?

21. april 2009 ob 17:00, Ljubljana, Grand hotel Union, dvorana Orhideja

Kriza je postala spremljevalka našega življenja in premišljanja. So spoznana njena razsežja in vzroki? So ukrepanja na globalni in nacionalni ravni naravnana v smer, ki dolgoročno pelje k izhodom? Ali bomo zmogli in znali krizo izkoristiti za pozitivne spremembe? Kaj lahko in moramo storiti , da bomo po krizi močnejši? Katere potenciale bi veljalo izkoristiti in na katerih vrednotah kaže graditi prihodnost. In ne nazadnje, kdo je v krizi veljavna razvojna paradigma in vrednote, ki jih uveljavlja, je v krizi svet, država, ekonomija, so s krizo prizadeti medčloveški odnosi, povzročena ekonomska razslojenost družbe, porušena njena kohezivnost, zaupanje v sistem in njegove institucije, prizadeto dostojanstvo in samospoštovanje posameznika, zmanjšane zmožnosti za politično participacijo, tudi in s tem demokratičnost države.

Na to in druga vprašanja smo poizkušali iskati odgovore v pogovoru, ki ga je vodila izvrstna poznavalka tematike Tanja Lesničar Pučko, novinarka in kolumnistka časnika Dnevnik, v omizju pa so sodelovali dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, prof. na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, prof. dr. Jože Mencinger, red. prof. na Pravni fakulteti v Ljubljani, Nevenka Črešnar Pergar, članica Uradniškega sveta časnika Dnevnik, dr. Boris Vezjak, doc. za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru, dr. Igor Pribac, doc. za socialno filozofijo in filozofijo zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter mag. Boštjan Ložar, samostojni svetovalec na področju strateškega vodenja organizacij.